Letní pobyt dětí v Caparticích

Napsal uživatel Pavla Kalousová dne 18. Červenec 2019 - 12:31.

V neděli 7.7. jsme po mši vyrazili společně vlakem do Trhanova, odtud jsme šli pěšky do Capartic, které se nachází nedaleko německých hranic, a kde bylo také místo našeho ubytování. Po příjezdu jsme se všichni zabydleli a seznámili. K večeru děti zjistily, co bude celotáborovou hrou. Po celý tábor měly děti za úkol postavit Nové město dříve než se postaví koleje. K tomu dostali již předtištěnou mapu, která byla prázdná. Každý den byl tématický, vždy se jednalo o špatnou vlastnost člověka, které se děti musely vyvarovat nebo ji přelstít. V pondělí byl den lakomce a večer k nám zavítala místní obyvatelka paní Kovaříková, která se mimo jiné zasloužila o vybudování místní kapličky. Paní Kovaříková nám všem sdělila informace o historii Capartic, dříve jmenované Nepomuk. Dále nám vyprávěla osudy některých místních rodin za války či komunistického režimu. Za úspěchy v táborových hrách děti získaly v pondělí domy, které nalepily na mapu. Město budovaly společně, a tak se musely společně rozhodnout, kam domy nalepí.
V úterý byl den zloděje, v němž děti byly hned ráno okradeny o své boty a musely společně dojít na určené místo. Děti se za tohle poté mstily při další hře vedoucím, a také jim braly boty, takže jsme si byli všichni rovni. Večer děti získaly další domy a navíc také stáje.
Ve středu byl den lenocha, kdy jsme se vydali na celodenní výlet na vrchol Českého lesa - Čerchov. Aby děti dokázaly překonat lenost, musely dojít až na konec bez sebemenšího odporu. Cestou jsme hráli různé hry - Nálety, Kohoutka a Bombu. V těchto hrách byly děti vybízeny k větší aktivitě. Všichni se rádi zapojili do těchto her. Nakonec jsme na vrchol Čerchova vystoupali a užili si chvíle volna a nádherného výhledu z rozhledny. K večeři jsme si sedli k ohni a opekli buřty. Večer děti získaly domy a budovu banky do svého městečka.
Ve čtvrtek byl den mrzouta. V tento den jsme hráli celodenní hru "Tajný přítel". Tato hra spočívala v tom, že si každý vytáhl jméno jednoho účastníka tábora a za celý den se musel snažit tomuto účastníkovi pomoci, udělat něčím radost tak, aby si toho dotyčný nevšiml. K večeru jsme si sedli všichni do kruhu a hádali, kdo byl naším tajným přítelem. Za tento den děti dostaly domy a budovu šerifa, které opět nalepily na mapu.
V pátek byl den lháře. Dopoledne děti musely odhalit lupiče a zároveň lháře, který vyloupil banku a nechtěl se přiznat. Odpoledne děti vyrazily na asi hodinovou cestu za pokladem. Na konci cesty byl lhář, který měl za úkol zmást děti tím, že jim dal svítící náramky a řekl, že toto je jejich odměna. Všechny děti se nechaly nachytat a lháře neprokoukly. Nakonec však všichni poklad našli a za odměnu dostali i něco sladkého na zub. Večer jsme hráli hru, při které všichni účastníci měli na zádech nalepený papír a obcházeli ostatní, kteří jim mohli napsat nějaký anonymní vzkaz, který je měl potěšit. Následovalo rozdávání diplomů a poslední zazpívání Večerky.
V sobotu se vše uklízelo a před cestou domů jsme se šli podívat do muzea v Klenčí pod Čerchovem.
Tímto byl považován tábor za ukončený.
Když jsme dorazili zpět do Chrástu, vyzvedli si rodiče své děti.
Doufáme, že se tábor dětem líbil, a že jsme se neviděli naposled a uvidíme se i v dalších letech na táboru a ostatních akcích.

Týna

Foto k nahlédnutí ZDE