Subscribe to RSS - Kostely, fara, varhany

Kostely, fara, varhany

Kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 30. Duben 2011 - 16:27.

Kostel Nejsvětější trojice a sv. apoštolů Šimona a Judy Tadeáše v Dýšině je poprvé připomínán r. 1328, kdy byl vysvěcen pražským světícím biskupem Přibyslavem. Tato původní gotická stavba byla roku 1696 v lodi přestavěna barokně a na západním průčelí přistavěna dvojice věží.

varhany

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 21:04.

Varhany v Dýšině

kostel sv. Jiří v Kostelci

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:54.

Původně gotický kostel sv. Jiří, poprvé zmiňovaný roku 1352, byl v letech 1741-44 rozšířen a přestavěn ve formách gotizujícího baroka, patrně podle staršího návrhu Jana Blažeje Santiniho.

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané nade Mží

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:50.

Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v letech 1752-53 barokizován a rozšířen o západní přístavbu. Jedná se o jednolodní obdélníkovou stavbu se širší západní částí lodi a s užším, pětiboce uzavřeným presbytářem s obdélníkovou sakristií při severní straně.

kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:44.

Kaple je barokní, šestiboká, v nárožích lizénami členěná, stavba, prolomená obdélníkovými, segmentově ukončenými okny v rámcích. Byla vystavěna roku 1745 M.O. Kondelem. Nad vstupním portálem s kamenným ostěním je v nice umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Kaple má mansardovou jehlancovou střechu s lucernou.

kostel sv. Maří Magdaleny v Druztové

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:42.

Původně gotický jednolodní obdélníkový kostel s užším obdélníkovým trojboce ukončeným presbytářem a obdélníkovou sakristií v ose presbytáře, postavený ve 3. čtvrti 14. století (povolení založit kostel datováno LP 1351). Klenba presbytáře pochází z roku 1632. Stavba byla upravena v roce 1699. Kostel je členěn jen polokruhově ukončenými okny a opěráky v presbytáři. Nad jednoduchým štítem průčelí ční hranolová věž s cibulovou bání.

barokní fara a hřbitov v Dýšině

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:37.

Autorem projektu barokní fary (foto), vystavěné r. 1727, byl plzeňský stavitel Jakub Auguston. Budova fary je čtvercová patrová stavba, členěná obdélníkovými okny, v patře s polem supraporty a prosklenou lodžíí. Vedle fary se nachází několik zanedbaných přízemních barokních hospodářských stavení, z nichž jedno lehlo popelem při požáru v 90. letech. V ohradní zdi fary je umístěna jednoduchá vstupní branka s portálem s uchy a vjezdní brána vyvrcholená štítovým nástavcem se segmentovým ukončením.