Nové "kněžiště" a "sakristie" v kapli v Druztové aneb zpovědnice na cestě

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 2. Duben 2021 - 19:50.

Začátkem března došlo na dlouho zamýšlené změny v uspořádání v kapli sv. Jana Nepomuckého v Druztové. Kdo jste alespoň jednou navštívili kapličku, nemohli jste si nevšimnout dominantní skříně - komody s křížem vpravo od hlavního oltáře. Pro kněze a ministranty tak zbýval stísněný prostor mezi skříní a oltářem. K tomu v zadní levé části kaple stála mohutná zpovědnice, která dlouhodobě neplnila svou úlohu. Tak se zrodil plán: zpovědnici odstěhovat a místo ní vytvořit úložný prostor pro ornáty, bohoslužebné věci, ...no prostě pro vše, co patří do sakristie. Zpovědnice byla neznámo kdy přistěhovaná z kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni. Otec Libor tedy zpovědnici nabídl farnosti Bory. Ti jeho lukrativní nabídku po krátkém rozmyšlení odmítli. Došlo tak na nerudovskou otázku: Kam s ní? Zvažovalo se přestěhování do kostela sv. Máří Magdalény v Druztové (kostel je však v majetku obce Druztová) nebo do kostela sv. Jiří v Kostelci (kostel patří naší farnosti). Jednu březnovou sobotu se sešlo pár silných chlapů (otec Libor, Tomáš Peroutka, Petr Stajner a Karel Bidlák) a zpovědnice mohla odjet do kostela v Kostelci. V kapličce bylo možno přestěhovat onu masivní skříň - komodu a vznikl důstojný prostor pro kněze a ministranty - "sakristie". V souvislosti s tím došlo i na stěhování lavic. Kaplička je vzdušnější a prostornější. Nyní probíhá další etapa: diskuze mezi farníky o podobě "kněžiště" - stupínek, nové sezení pro kněze a ministranty. No přijeďte se někdy podívat a uvidíte jak to dopadlo.
Otec Libor nám také přislíbil Velikonoční překvapení. Na Boží hod Velikonoční budeme moci opět zazvonit na náš zvon. Zvon nezněl od zahájení rekonstrukce střechy, protože neměl lano. Pro pátera Libora to nebude nic jednoduchého, protože po rekonstrukci střechy není ke zvonu přístup. Otec Libor má však svůj plán a my se můžeme těšit na hlas zvonu.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

Přeji nám všem požehnané prožití Velikonoční radosti z mrtvých vstání Pána Ježíše.

Jana Stajnerová

Rubrika: