Subscribe to RSS - Aktuálně

Aktuálně

Předání farnosti P. Tomášovi dne 28.8.2022

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 16. Září 2022 - 16:49.
předávání farnosti - společné foto

Biskup s čelovkou

Neděle 28. srpna 2022 se ve zcela zaplněném dýšinském svatostánku nesla v duchu očekávání, slavení a loučení. Sešli jsme se se svými přáteli, farníky a farnicemi, ale nejen s nimi, abychom za přítomnosti biskupa Tomáše uvítali v našich řadách nového administrátora farnosti, P. Tomáše, a odcházejícího P. Libora, symbolicky doprovodili do jeho nového působiště, kterým bude Cheb.

Přihláška na náboženství

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 15. Září 2022 - 15:23.

V příloze naleznete přihlášku pro děti na náboženství.
Podepsanou ji prosím odevzdejte P. Tomášovi nebo Tereze Koutecké.

Představení pátera Tomáše Kadlece v Dýšině

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 26. Červen 2022 - 21:04.

Přátelé,
tato událost se stala o nedělní společné mši 26. června 2022, kterou sloužil s páterem Liborem, kterýžto k 1. září 22 v Dýšině končí. Většina účastníků na pátera Tomáše byla zvědavá, ale já jsem stíhal jen úplný konec mše.

Tak alespoň pár obrázků ze společného posezení po mši, které si můžete prohlédnout ZDE

Honza Nesvadba

Pohřeb RNDr. Jaromíra (Harry) Sofrona || Fotky

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 25. Červen 2022 - 12:23.

Přátelé,
pohřeb J. Harryho Sofrona byl ve čtvrtek 23. června 2022 od 15 hod. v Dýšině. Zádušní mši celebrovali P. Boyda Petrašovský a L. Buček, výborně zapěla místní schola pod vedením R. Klimešové, na varhany hrál P. Blažek, nejstarší ministrant byl J. Sladký, předseda Západočeské pobočky České botanické společnosti a na závěr vzpomněl na Harryho zástupce skautů. Rakev byla uložena do hrobu a pak většina účastníků pohřbu odešla na faru.

Slavnost Těla a Krve Páně || FOTKY

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 24. Červen 2022 - 16:47.

Slavnost Těla a Krve Páně nebo-li Božího Těla, začala být slavena jako projev úcty a oslavy památky ustanovení Eucharistie a pro zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti. V českých zemích má tato slavnost dlouholetou tradici. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355. Při této slavnosti vychází z kostela liturgický průvod v určeném pořadí účastníků, v němž kněz nese Svátost oltářní, a nad ním jsou nesena „nebesa“ v podobě baldachýnu zdviženého na čtyřech žerdích za pomoci čtyř mužů.

Personální změny ve farnosti Dýšina

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 14. Červen 2022 - 20:55.

Novým administrátorem ŘKF Dýšina bude od 1. září 2022 P. Tomáš Kadlec, dosavadní farní vikář farnosti Rokycany.

P. Libor Buček odchází do ŘKF Cheb. Rozhovor o tom, jak změnu vnímá on sám, si můžete přečíst na https://farnostcheb.cz/

Více informací o personálních změnách v diecézi naleznete na www.bip.cz

Svatojakubská pouť 2022

Po zimě bylo na čase oprášit boty, předsevzetí, zimou zaprášené ,,divno-nálady” a vyrazit na pouť. Tentokrát jsme si dali za cíl portugalské Santiago de Compostela.

„Uvidíme, kdo z nás tam jednou dorazí jako první… My dospělí? Děti? Dospělé děti?“

Válečným běžencům z Ukrajiny vydala Charita v Plzni už 21 tun humanitární pomoci

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 25. Březen 2022 - 20:09.

Plzeň, 23. 3. 2022
Diecézní charita Plzeň eviduje už na 3 000 ukrajinských rodin, jimž poskytla potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc 21 tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale i dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi.

www.bip.cz

25. března proběhne ve farnostech na území plzeňské diecéze obřad zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k tomuto úkonu, který povede papež František 25. března v 17:00 v Bazilice sv. Petra. Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Plzeňský biskup Tomáš Holub prosí všechny kněze naší diecéze, aby se o slavnosti Zvěstování Páně připojili k tomuto úkonu při večerních bohoslužbách ve farnostech, nebo soukromě.

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Napsal uživatel Tomáš Kalous dne 13. Březen 2022 - 7:51.
Ilustrační foto

Příloze pod článkem naleznete "Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření".

Stránky