Subscribe to RSS - Oprava kostela

Oprava kostela

Zde se můžete dozvědět o probíhající opravě dýšinského kostela.
Kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy z r. 1328 je nejvýznamnější kulturní památkou Dýšiny a širokého okolí. S jeho generální opravou se začalo v r. 2010. Od té doby se stihlo vyměnit střešní krytinu a doplnit poškozené prvky krovu, zajistit staticky poškozenou gotickou věžičku s točitým schodištěm na jižní straně a z části kostela již také byla sejmuta dožilá nevhodná břízolitová omítka, jež ve velkých kusech odpadávala od zdiva a byla nahrazena novou vápennou omítkou, která je pro tuto historickou stavbu příhodnější.
Na opravu kostela přispívá Ministerstvo kultury ČR v programu záchrany architektonického dědictví, značnou částkou pomohla také Obec Dýšina, která mj. vyhlásila veřejnou sbírku na opravu této stavby. Sbírka byla uzavřena v srpnu 2013 a vynesla více než 340 000,- Kč.
V současné době můžete na opravu kostela přispívat do kasičky umístěné na mříži kostela nebo darem na účet farnosti č. 236299571/0300. Účet je zřízen pouze na opravu dýšinského kostela a prostředky z něj nebudou použity na nic jiného. Můžeme také vystavit potvrzení o přijatém daru. Děkujeme!

Začala oprava západní fasády dýšinského kostela

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 12. Září 2013 - 10:37.

Průběžně aktualizovanou fotogalerii si prohlédněte ZDE. Oprava dýšinského kostela pokračuje. V září 2013 vyrostlo lešení na jeho západné straně, u hlavního vchodu. Z této části kostela a z obou věží bude oddstraněna nevhodná břízolitová omítka a nahrazena novou, vápennou, budou zrestaurovány všechny dřevěné prvky: hlavní dveře, žaluziová okna ve věžích, dvířka na půdu, dveře vedoucí do vežičky s točitým schodištěm na kůr a malá okénka v ní. Dále bude zrestaurováno vitrážové okno na jižní straně kostela.

První část opravy omítky kostela dokončena

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 27. Listopad 2012 - 16:04.

V září 2012 jsme zahájili opravu fasády dýšinského kostela. Za dotaci 420.000,- Kč od Ministersrva kultury, 100.000,- od Obce Dýšina a za cca 80.000,- z vlastních prostředků farnosti se podařilo vyměnit mítku na severní straně lodi kostela. Nejprve byl odtraněn původní břízolit, který nahradila nová vápenná omítka ve smetanové a starorůžové barvě. Plochy opěrných pilířů byly osazeny olověným plechem. Dále byla odborně zrepasována vitrážová okna, zrestaurovány původní dveře s barokním zámkem, opravena žaluziová okna na věži a gotická kamenná římsa byla doplněna umělým kamenem.

Dokončena oprava části fasády fary

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 27. Listopad 2012 - 15:55.

V letošním roce získala farnost od Ministerstva kultury dotaci 150.000,- Kč na opravu fasády dýšinské fary, kterou projektoval v 1. polovině 18. stol. známý barokní architekt Jakub Auguston. Za tuto částku se podařilo zrekonstrouvat přibližně čtvrtinu její plochy. Pokud uspějeme i v příštím roce v získání dotace, oprava bude pokračovat.

Vyklízení věže dýšinského kostela

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 6. Říjen 2012 - 14:23.

V sobotu 6. října 2012 se dopoledne sešlo pár snaživců, aby vyklidilo jednu z věží dýšinského kostela od nánusů holubinců, prken a rozbiých tašek. Každému z nich patří velké poděkování. Fotografie z jejich bleskové akce si můžete prohlédnout ZDE.

Část dýšinského kostela dostane novou omítku

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 23. Září 2012 - 5:30.

Průběžně aktualizovanou fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE. Oprava kostela v Dýšině se dočkala další fáze: po výměně střechy a odtranění statických poruch na věžičce s točitým schodištěm získala farnost v r. 2012 finanční dotaci MKČR 420.000,- Kč na novou fasádu kostela. K tomu přispěla i Obec Dýšina darem 100.000,- Kč. Za tyto a další prostředky farnosti se začíná s opravou severní stěny kostela, včetně dvou stran věže, kromě presbytáře.

Instalace roset na věže kostela

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 19. Březen 2012 - 9:52.

V sobotu 17. 3 a v pondělí 19. 3. instalovala dvojice šikovných a ochotných horolezců na věže dýšinského kostela dvě pozlacené rosety s písmeny MRA (= Maria) a IHS (= řecky Iésús nebo latinsky Iesus hominum Salvator = Ježíš Spasitel lidí). Stejné rosety byly ne věžích asi do 80 let 20. stol., kdy je poničil vítr. Jejich kopie vyrobil s velkou ochotou jako dar pro náš kostel pan kovář Minařík z Kladna. Fotografie z této náročné operace si můžete prohlédnout ZDE.

Dokončení výměny střechy kostela - volská oka

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 15. Listopad 2011 - 10:52.

Výměna střechy kostela, která proběhla v loňském a letošním roce, se dostala do svého závěru. Na kostele v současné době vytvářejí pokrývači devět volských ok - vikýřků, které vybíhají z plochy střechy. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE. Celá výměna střechy a poškozených prvků krovů kostela stála zhruba 920.000,- Kč. Mohla se uskutečnit díky dotaci Ministerstva kultury a mnoha dárcům veřejné sbírky, kterou vyhlásila Obec Dýšina. Děkujeme.

Nový kříž na průčelí kostela

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 15. Listopad 2011 - 10:43.

Pan kovář Minařík z Kamenných Žehrovic u Kladna (www.trafika.tym.cz) pro dýšinský kostel zdarma vykoval a pozlatil nový kříž v průčelí kostela a zařídil jeho usazení. Pan Minařík chce ještě farnosti přispět výrobou dvou pozlacených rozet, které kdysi zdobily obě věže. Moc mu za to děkujeme.

Dokončení výměny střechy kostela

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 6. Září 2011 - 9:58.

Na začátku září 2011 byla zahájena druhá etapa opravy dýšinského kostela - dokončení výměny střešní krytiny a protézování shnilých prvků krovu. Tyto práce budou stát cca 700.000,- Kč u budou hrazeny z dotace Ministerstva kultrury, z veřejné sbírky vyhlášené Obcí Dýšina a z vlastních prostředků farnosti.
Velmi děkujeme všem, kdo přispěli a umožnili pokračování opravy této vzácné architektonické památky.
Fotografie z průběhu opravy si můžete prohlédnout ZDE.

Veřejná sbírka

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 21:09.

Veřejná sbírka na opravu dýšinského kostela vyhlášená obcí Dýšina byla ukončena v srpnu v r. 2013 a vynesla více než 340.000,- Kč. Děkujeme všem dárcům!